THÜRMER Florian – malíř

*                    [Heřmanovice ?]
+                   [?]

Pozn.:    Heřmanovice – rodina chrámových malířů Thürmerů. Florian T. se v roce 1934 podílel na výzdobě místního kostela. V kapli Panny Marie Pomocné v Liptani najdeme jeho obraz“Čtrnáct pomocníků Božích“, pocházející z roku 1900.
Literatura:    CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008.