WOLNY Reinhold Josef – kněz , vlastivědný pracovník

*    30.12. 1920 Katovice (Polsko)

Pozn.:    jeho studia byla přerušena 2. světovou válkou.Teologii dostudoval na olomoucké univerzitě. Po vysvěcení v roce 1947 působil v Heřmanovicích, kde se snažil obnovit  tradici poutí ke kostelu „Maria Hilf“ u Zlatých Hor. Dostal se do konfliktu s Bezpečností a v říjnu 1948 dostal příkaz k opuštění obce do 48 hodin. Od tohoto roku žije v Německu. Po složení kněžského úřadu působil jako učitel. V roce 1973 dosáhl na univerzitě v Mnichově doktorát filozofie. PhDr. R.J. Wolny se zabývá  vlastivědou se vztahem k církevním, zvláště katolickým dějinám Horního Slezska.
Literatura:    CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008.