Jak se přihlásit

Vítáme Vás na oficiálních webových stránkách Městské knihovny Bruntál. Na těchto stránkách se dozvíte, jak se k nám dostat, jak se stát našim čtenářem a jaké nabízíme služby. Zároveň zde najdete odkaz na náš online katalog.

Městská knihovna Bruntál je veřejně přístupná knihovna, jejíž zřizovatel je město Bruntál. Od roku 2015 sídlí v rekonstruované budově bývalého německého chlapeckého semináře, která je od roku 2002 kulturní památkou. V budově zvané také Petrin jsou současně umístěny Základní škola Bruntál, Školní 2, Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, odloučené pracoviště Školní 2 a Středisko volného času Bruntál. U budovy se nachází bezplatné parkoviště. V naší knihovně najdete oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro dětské čtenáře a studovnu, která také slouží jako příruční knihovna. Kromě absenčního a prezenčního půjčování knih a periodik, meziknihovní výpůjční služby (MVS) a služeb tisku a internetu v knihovně nabízíme našim uživatelům i možnost výpůjčky deskových her, e-knih, hudebnin a audioknih. Pořádáme pravidelné výstavy, vzdělávací a kulturní akce pro dospělé a pro děti (besedy, knihovnické lekce, Noc s Andersenem…), máme vlastní biblioschránku a uchováváme regionální literaturu.

Čtenářem Městské knihovny v Bruntále se může stát každý občan, který se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád. Dětem podepíší přihlášku jejich zákonní zástupci. Při první návštěvě knihovny si s sebou vezměte doklad k ověření Vaší totožnosti. K registraci se musíte dostavit do knihovny, kde vyplníte přihlášku.

Poplatky:

Roční čtenářský poplatek dospělých čtenářů činí: 120 Kč
Roční čtenářský poplatek studentů a seniorů činí: 60 Kč
Roční čtenářský poplatek dětských čtenářů (do 15 let) činí: 40 Kč

Registrační poplatek je nutno zaplatit na celý rok (12 měsíců) najednou.

Knihy a časopisy se půjčují na jeden měsíc – výpůjčky se dají prodloužit, pokud nejsou jinými čtenáři poptávány.

Při nedodržení této výpůjční doby výlohy činí:

– Sankční poplatek bez psané upomínky: 5 Kč
– 1. psaná upomínka (14 dnů po uplynutí výpůjční doby): 20 Kč
– 2. psaná upomínka (6 týdnů po uplynutí výpůjční doby): 50 Kč
– 3. psaná upomínka – předsoudní (za měsíc po 2. psané upomínce): 100 Kč
– 4. psaná upomínka – předsoudní (doporučený dopis): 150 Kč
– Poplatek za ztrátu čtenářského průkazu: 30 Kč

Pracovníci knihovny jsou oprávnění vyžadovat po čtenáři, který půjčenou knihu průkazně jakýmkoliv způsobem poškodí, poplatek až do výše ceny knihy (dle rozsahu poškození a posouzení knihovníka):

Za poškození nebo zničení čárového kódu v knize je povinen uživatel zaplatit poplatek ve výši 20 Kč

V případě ztráty nebo zničení knihy čtenář zaplatí plnou cenu knihy + poplatek 50 Kč

Čtenář je povinen s vypůjčenými knihami nebo časopisy zacházet šetrně a není přípustné je půjčovat dalším osobám.

Při převzetí knih objednaných prostřednictvím MVS z jiných knihoven uhradí čtenář manipulační poplatek ve výši 80 Kč

Upozorňujeme, že přijímáme platby pouze v hotovosti

Přihlášení do našeho online katalogu

Pro první přihlášení do online katalogu budete potřebovat číslo Vaší čtenářské průkazky a Vaše příjmení.

Při prvním přihlášení musíte kliknout na „nastavit přihlášení“.

Po prvním přihlášení do uživatelského účtu si můžete nastavit nové heslo.

V případě ztráty hesla se musíte dostavit do knihovny, kde Vám uděláme nové nastavení přihlášení.