GDPR

Městská knihovna Bruntál

 

Informační povinnost správce

 

Na tomto místě si Vás Městská knihovna Bruntál (dále jen jako „MěK“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

 1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste čtenářem  MěK, osobou navštěvující webové stránky MěK, využíváte veřejný internet

v prostorách MěK a nebo jinak jednáte s MěK (např. v souvislosti s Vaší lektorskou činností),

je správcem Vašich osobních údajů MěK.

 

 1. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

MěK  jako správce můžete kontaktovat na adrese:

 

Městská knihovna Bruntál
Školní 723 / 2
792 01 Bruntál
Tel.:553 821 195 
E-mail: knihovnabruntal@seznam.cz

 1. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů MěK?

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Bc. Jiří Kubela. Obracet se na něj můžete prostřednictvím emailu: gdprposouzeni@outlook.cz

 

 1. Kdy se mohu já jako občan obrátit na MěK ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

 

 1. Z jakého důvodu zpracovává MěK moje osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste čtenářem  MěK).

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho předchozího souhlasu.

 

 1. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?

Ne, Vaše údaje nepředáváme třetím subjektům, pouze v případě, že poskytují správu  našich programů, mohou  mít jednorázový přístup  k Vašim osobním  údajům.

 

 1. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

 

 1. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

 • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
 • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
 • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

 

 1. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí  kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

 1. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

 

 1. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv písemným způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

 

 1. Do kdy mi MěK poskytne odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních  zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

 1. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých  nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám  poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

 

 1. Dal jsem MěK souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu  je legální.