THÜRMER Alphons – kněz

*  14. 5. 1902   Heřmanovice (Bruntál)
+ 16. 3. 1982    Kail über Cochem/ Mosel

Působení:  Třebařov, Sosnová. Lichnov, Brumovice
Pozn.:   v létě 1946 postaven mimo službu a odsunut do Německa. V důchodu byl od roku 1973.
Literatura:    CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008.