KRÖNER Florian – kněz

*     [?]             Heřmanovice (Bruntál)

Pozn.:     patřil k nejosvícenějším jesenickým kněžím. Působil v Horním Údolí, kde v roce 1795 založil kostelní kapelu a pěvecký sbor. Byl také významným pomocníkem při zakládání a výstavbě kostela a církevní školy na Rejvízu.
Literatura:    CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008.