JOHN Radek – novinář, spisovatel, scénárista

* 6. 12. 1954  [?]

Pozn.:    společně se svou rodinou strávil v roce 1999 v Heřmanicích část prázdnin
Literatura:    CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008.