HRUZÍK Ladislav – lesní inženýr

*  22. 9. 1922    [?]

Pozn.:    do Heřmanovic se přistěhoval s rodinou (1949-1950). Pracoval zde ve funkci lesního inženýra , později se stal podnikovým ředitelem Státních lesů Krnov. Na konci šedesátých let vstoupil do politiky a působil ve funkci ministra lesního a vodního hospodářství ČSR v letech 1969-1986. Je autorem i několika knih.
Literatura:    CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008.