HÖNIGER Johann – podnikatel

*  22.    8. 1804 Heřmanovice (Bruntál)
+                1892
Pozn.:    v historii hornictví je znám jako odborník a podnikatel, který chtěl v Jeseníkách obnovit těžbu zlata, stříbra, olova a mědi. V roce 1844 se zasazoval o otevření dolů ve Zlatých Horách. V roce 1861 se vydal do Kalifornie, kde využil zkušenosti při hledání zlata, ale příliš štěstí neměl. Vrátil se zpět do Slezska a podnikal v oblasti těžby metalických rud. Publikoval celou řadu odborných pojednání o hornictví na Zlatohorsku.
Literatura:    CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008.