NĚMEC Petr – hudebník, zpěvák

*    [?]

Pozn.:    v 70. a 80. letech populární ostravský zpěvák. Patří k heřmanovickým chalupářům.
Literatura:    CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008.