PROSKE František – řezbář, sochař

*   25. 01. 1736 Heřmanovice (Bruntál)
+  04. 03. 1812 Heřmanovice (Bruntál)
Místa působení: Bruntálsko, Krnovsko, Osoblažsko
Literatura: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. N – Ž. Ostrava 2005.; Indra, B.: Malíři a sochaři v Bruntále od poloviny 17. do poloviny 19. st.. Opava 1985CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008; .ŠINCLOVÁ, Eva. Sochaři ve službách piaristického řádu na Moravě a ve Slezsku. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění. Vedoucí práce Oulíková, Petra. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/112166 cit[20200901]