PINDUR Heinrich – pedagog

*     [?]

Pozn.:   učitel kreslení na škole v Heřmanovicích. Po válce musel v poválečném odsunu do Německa. Jeho kresby se vyznačovaly mimořádným smyslem pro detail i dokumentární přesnost. Ve Slezském zemském muzeu v Opavě jsou uložena jeho tři díla: tužková kresba heřmanovického kostela sv. Ondřeje a tužková kresba a akvarel dvou původních, již neexistujících dřevěných stavení.
Literatura:    CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008.