LANGER Lorenz – malíř;

*                 1640
+ 11. 05. 1717
Místa působení: Bruntál, okr. Bruntál;
Literatura: Indra, B.: Malíři a sochaři v Bruntále od poloviny 17. do poloviny 19. st. Opava 1985.;