BAJGAR Jindřich – muzikolog;

* 02. 05. 1955 Krnov, okr. Bruntál
Pozn.: recenzní činnost pro Hudební rozhledy, Gramorevui a Czech Music; spolupráce s Rádiem Cobra; zaměření na českou a světovou klavírní tvorbu, soudobou hudbu a české divadlo 19. století; od roku 2001 v Českém muzeu hudby v Praze
Literatura: Kdo je kdo v současné české muzikologii. Praha 2002;