KROUTILÍK Vladimír- geograf

* 07. 08. 1925 Ostrava

Pozn.: inicioval záchranu vzácných přírodních památek, například Uhlířského vrchu u Bruntálu. Jeho zásluhou byly objeveny a pro podrobný stratigrafický výzkum zachráněny některé významné lokality, například Cvilín u Krnova, Šibeňák v Opavě aj.
LiteraturaVlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 2016, ročník 42, číslo 1, s. 40-41. Jubilea, vzpomínky. ISSN 1213-3140.