KOČVARA Vlastimil – člen Matice slezské

* 12. 04. 1934 Bartovice (místní část Ostravy)

Pozn.: strojní inženýr; esperantista; čestný člen Matice slezské
Literatura: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 2016, ročník 42, číslo 1, s. 39-40. Jubilea, vzpomínky. ISSN 1213-3140.