KÖHLER Leopold – malíř

*                  1706
+ 04. 12. 1774
Místa působení: Bruntál
Literatura: INDRA, B. Malíři a sochaři v Bruntále od poloviny 17. do poloviny 19. st. Opava 1985.  Bruntál. Příběh nejstaršího města. Bruntál: Město Bruntál, 2013.