KAPPLER Sebald (Sebaltus) – sochař

* před  1716 [Bruntál?]
+ [?]
Pozn.: autor sochy Jana Nepomuckého v Bruntále, kolem roku 1730
Literatura: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy.  A-M.  Ostrava :  Ostravská univerzita,  2005;  Bruntál. Příběh nejstaršího města. Bruntál: Město Bruntál, 2013; SCHENKOVÁ, Marie, OLŠOVSKÝ, Jaromír. Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava: Slezské zemské muzeum a Nakladatelství a vydavatelství František Maj, 2001. s. 132-133. ISBN 80-86458-06-7.