KECKLER, Thomas – malíř

* [?]
+ [?]

Místa působení: Krnov, v druhé polovině 18. století
Literatura: SCHENKOVÁ, Marie, OLŠOVSKÝ, Jaromír. Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava: Slezské zemské muzeum a Nakladatelství a vydavatelství František Maj, 2001. s. 48. ISBN 80-86458-06-7.