DRECHSLER, Johann – malíř

* [?]

+ [?]

Místa působení: Bruntál, Olomouc (Svatý Kopeček),
Pozn.: od r. 1729 působil jako tovaryš a pomocník J.K.Handkeho. Jediné jeho známé dochované obrazy v oblasti Slezska se nacházejí v piaristickém kostele v Bruntále.
Literatura: SCHENKOVÁ, Marie, OLŠOVSKÝ, Jaromír. Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava: Slezské zemské muzeum a Nakladatelství a vydavatelství František Maj, 2001. s. 34-35. ISBN 80-86458-06-7.