WITTEK Bruno Johann – básník; prozaik; redaktor

* 15. 02. 1895 Bruntál
+ 27. 01. 1935 Opava
Místa působení: Široká Niva (Bruntál);
Pozn.: psal německy; redigoval na Krnovsku časopisy v místních německých slezských nářečích
Literatura: Náš domov, 3, 1992, č. 5; Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. 7 (19). Ostrava 2005; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. N-Ž. Ostrava 2005; PITUCHA, Václav. Literární zpracování pověsti o Gigeonu Timmlingovi z Jánského Vrchu od B. H. Wittka. Pitucha, Václav. In: Jesenicko : vlastivědný sborník / Jeseník : Vlastivědné muzeum Jesenicka 4, (2003) s. 18-27;  MARTINEK, Libor. Dějiny literatury na Bruntálsku, XIII. Sudetoněmecká literatura v regionu.  In: Bruntálský region. 2013. Ročník. 21, č. 39 (20130924), s. 10.  ISSN 1212-2068;

Wittek, Bruno Hanns, 1895-1935

Wittek, Bruno Hans, 1895-1935

Dostupné z: https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/181494 cit. [2020-09-19]