WEISER Erwin – vlastivědný pracovník

* 30. 04. 1879 Vídeň (Rakousko)
+ 26. 04. 1968 Weilheim (Německo)
Místa působení: Bruntál
Pozn.: V roce 1881 se přestěhoval s rodiči do Bruntálu. Později působil v Bruntále, kde založil a vydával vlastivědný časopis Freudenthaler Ländchen  a vlastivědné publikace. Jako básník se inspiroval německým romantismem.
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. 9 (21). Ostrava 2006; HERGETHOVÁ, Květoslava. Firma W. Krommer (tiskárna, nakladatelství a knihkupectví v Bruntále). In: Sborník bruntálského muzea Bruntál : Muzeum v Bruntále (2005,) s. 73-80; MARTINEK, Libor. Dějiny literatury na Bruntálsku, XIV. Sudetoněmecké časopisy v regionu, I. In: Bruntálský region. 2013. Ročník 21, č. 40 (20131001), s. 10. ISSN 1212-2068; KOLÁŘř, Ondřej.  Erwin Weiser – k půlstoletí od úmrtí.  In: Časopis Slezského zemského muzea : série B – vědy historické Opava : Slezské zemské muzeum. Roč. 67, č. 1-3 (2018), s. 253-254

Weiser, Erwin, 1879-1968

Weiser, Erwin, 1879-1968
Rakousko-německý básník, novinář a vlastivědný pracovník. Působil v Bruntále, kde vydával vlastivědný časopis a vlastivědné publikace.
Bibliografická poznámka: Narozen 30. 4. 1879 ve Vídni, zemřel 24. 4. 1968 v Rakousku. Dostupné z: https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/275818. cit. [2020-09-19]