U p o z o r n ě n í

Dne 17. listopadu 2012 (sobota – státní svátek) je knihovna zavřena.