Tvořivé odpoledne: čt – 9. 5. 2013

Den matek

Městská knihovna Bruntál připravila ve čtvrtek 9. května 2013 tvořivé odpoledne pro děti, které si chtěly pro svou maminku vyhotovit dárek ke Dni matek. Tuto nabídku knihovny využilo celkem čtrnáct dětí. Knihovnice Monika Foltinová připravila šablonky a vzorky  dárečků a bylo jen na účastnících setkání, kterou  z nabízených možností využili.  Věříme, že vlastnoručně vyrobené dárečky byly pro maminky milým a pěkným překvapením.