STÝSKAL Jiří – divadelní historik; literární historik

* 30. 08. 1934 Olomouc, okr. Olomouc
Místa působení: Jeseník, okr. Jeseník; Olomouc, okr. Olomouc; Zábřeh, okr. Šumperk;
Pozn.: členem vědecké rady Fil. fakulty UP v Olomouci; spolupráce na přehlídkách Academia film Olomouc; autor řady publikací; přispívá do periodik Časopis Slezského muzea, Česká literatura, Film a divadlo, Kulturní měsíčník, Scéna aj.
Povolání:  pedagog
Literatura: Ševčíková, H. – Petřík, M.: Cena města Olomouce 1997-1998. Olomouc [1999];