ŠMOLDAS Josef – malíř

* 09. 04. 1854 Zlaté Hory (Bruntál)

Místa působení: Zlaté Hory (Bruntál)
Pozn.: je spoluzakladatelem sdružení výtvarných skupin ve Zlatých Horách (SNOP a VSUN). Jeho dílo je velmi rozsáhlé. Ilustroval také knihy autora Joanidise S. . Do svých děl dává znalost dějin kraje a lásku k místu, ve kterém jako horník těžce pracoval. Spojuje historii Zlatých Hor se současností.
Literatura:   JOANIDIS, Sotiris (2004), Zlaté Hory v Jeseníkách. Letopisy, s. 374