ŠMERDA Milan – historik;

* 15. 06. 1925 Brno, okr. Brno
Místa působení: Brno, okr. Brno; Krnov, okr. Bruntál; Nový Jičín, okr. Nový Jičín;
Pozn.: 1950-54 středošk. prof. v Novém Jičíně a Krnově; jako historik se zajímá o dějiny Slezska v 17.-18. století
Povolání: pedagog
Literatura: Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko – bibliografický slovník. Praha 1972.;  odkaz