RIEDL Jiří – sochař; řezbář

* 1639 Bruntál, okr. Bruntál
+ 14. 04. 1680
Místa působení: Bruntál, okr. Bruntál;
Literatura: Indra, B.: Malíři a sochaři v Bruntále od poloviny 17. do poloviny 19. st. Opava 1985.;