Regionální pověsti

Místo: Městská knihovna Bruntál – dětské oddělení
Datum: 2016-05-18
Popis: Beseda pro žáky 4. tříd ZŠ. Celkem 21 účastníků.
9:00 h