Regionální pověsti

Místo: Městská knihovna Bruntál – dětské oddělení
Datum: 2016-05-05
Popis: Beseda pro žáky 4. tř. ZŠ.  Celkem  64 účastníků.
8:30; 10:00; 11:00 h