RAIDA Anton – malíř; restaurátor

* 21. 04. 1856 Bobolusky (Polsko)
+
Místa působení: Krnov, okr. Bruntál;
Pozn.: maloval závěsné obrazy; otec Friedricha Karla (*1888) a Julia Jana (*1896) Raidových
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 8. Ostrava 1997; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. N-Ž. Ostrava 2005.