Připravujeme : beletrie – snadnější výběr knih z knihovního fondu

Chceme svým uživatelům usnadnit orientaci ve fondech beletrie pro dospělé a proto označujeme knihy podle žánrového zařazení. Na hřbetech vybraných titulů budou umístěny piktogramy, označující příslušný tematický okruh. To umožní čtenářům, aby si rychle vyhledali knihu určitého žánru, aniž by museli listovat v katalogu.   

Vysvětlivky k piktogramům: