Prázdninové návštěvy v knihovně

Místo: Městská knihovna Bruntál – dětské oddělení
Datum: 2016-07-14
Popis: Příměstský tábor Střediska volného času Bruntál. Kvízy a hry. Celkem 15 účastníků.