Pozvání – ZŠ Rýmařovská

Naše paní knihovnice Monika z dětského oddělení přijala pozvání dětí ze Základní školy v Bruntále (ul. Rýmařovská) na účast v projektu Nocování s Andersenem. V pátek 6. 4. 2018 představila dětem a vyučujícím pohádkové pásmo.  „ Četli jsme si ukázky z  knih Václava Čtvrtka, Zdeňka Millera a Josefa Čapka, povídali jsme si  o postavičkách z pohádek a děti si mohly svou oblíbenou pohádku namalovat“ řekla knihovnice. Součástí pásma bylo také plnění zábavných úkolů.  Akce se velmi vydařila a všichni se těší na další setkání.   Celkem 21 účastníků.

             Více na: