Potěšilo nás …

Maňásci a marionety
Další úžasnou besedu v městské knihovně mají za sebou žáci 3. A, kteří se právě na Den dětí, ve čtvrtek 1. června, dozvěděli z úst paní knihovnice Visurové spoustu zajímavých věcí o loutkách a loutkářství. Zjistili, že loutkové divadlo bylo původně určeno dospělým divákům a seznámili se s nejrůznějšími druhy loutek jako jsou maňásci, marionety, prostorové papírové loutky, prstové loutky, mluvící loutky a spousta dalších. Zhlédli malé loutkové představení a vyslechli si humorný příběh o Spejblovi. Na závěr besedy si také mohli jednotlivé loutky vyzkoušet.
Paní knihovnici Visurové patří velký dík za poutavou besedu, která děti opravdu zaujala a třeba také inspirovala – nejenom k případné návštěvě loutkového divadla, ale možná i k výrobě svých vlastních loutek.

Mgr. Karel Mašlík a žáci 3.A