Poslední možnost vyzvednout soutěžní listy

Vážení čtenáři,

v těchto dnech máte poslední možnost stáhnout si z webových stránek knihovny nebo vyzvednout přímo v knihovně materiály k Velké čtenářské výzvě Místní akční skupiny (MAS) Hrubý Jeseník. Za vyplnění a odevzdání soutěžních listů můžete vyhrát hodnotné ceny. V lednu dojde k vyhodnocení soutěže.