PFITZNER Josef – historik

* 24. 03. 1901 Petrovice, okr. Bruntál
+ 06. 09. 1945 Praha
Pozn.: ve 30. letech se aktivně účastnil německého nacionalistického hnutí v Československu; po skončení 2. světové války popraven; věnoval se dějinám Slezska, politickým dějinám, dějinám východní Evropy aj.; byl nejvýraznějším představitelem nacisticky zaměřeného dějepisectví v českých zemích ve 30. a 40. letech 20. století
Povolání: politik
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 2. Opava – Ostrava 1994; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. N-Ž. Ostrava 2005. Fidel Kuba: Dnes: výročí veřejné popravy profesora Pfitznera z Petrovic. In: Bruntálský a krnovský deník. 2015, roč. 13,      č. 208 (20150906), s. 1, 3. ISSN 1801-0113.