P. KLUGER Eduard (řádovým jménem Heribert) – kněz, Řád německých rytířů

*  25. 07. 1881 Nové Těchanovice u Vítkova
+ 15. 01. 1945 Dachau

Místa pobytu: Bruntál, okr. Bruntál;
Pozn.: katecheta na státním reálném gymnáziu; P. Heribert byl zaměřen velmi sociálně a charitativně – vedl sbírky pro obživu potřebných žáků – tzv. akce volného stolu. Zastával antinacistické stanovisko a v roce  1944 byl na základě udání převezen do koncentračního tábora Dachau.
Literatura: GRULICH, Rudolf. Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu. Brno 2002. ANDRLE, Petr. Dosáhl svobody skrze pec. Neviditelný pes. 23.08.2012. ;   zdroj :  zde [online] [cit. 20130705]; RÖSNER , Libor. P. Heribert Kluge OT (1881-1945). OKNO: do života ostravsko-opavské diecéze. 2019. č. 5 (20190507), s. 17. Osobnost víry. E 10988.;