OLBRICH Wenzel Franz – průmyslník, poslanec slez. zem. sněmu,

* 14. 06. 1846 Zlatý Potok m.č. Malé Moravy, okr.Šumperk,
+ 10. 05. 1930 Bruntál, okr. Bruntál;

Pozn.: starosta města Bruntálu 1901 – 1919; s jeho jménem je spjata výstavba vodovodního a elektrického řadu, vznik telefonní sítě, požárních stanic, nemocnice, železnice, odborných a mateřských škol, výstavba veřejných budov a podobně; čestný občan Bruntálu a Nových Heřminov;

Literatura: Freudenthal und seine Kreisgemeiden. Esslingen 1990; Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 6. Opava 1996; Náš domov. 2000, č.? ( 20001116), s. 12; Filip, Zdeněk: Biografický slovník okresu Šumperk. Šumperk 2001.