NIESNER, Tomáš – historik

*   18. 11. 1958  Havířov

Místa působení: Bruntál, okr. Bruntál
Pozn.: pracovník Národního památkového ústavu, práce z novodobých dějin, mj. z období tzv. normalizace.
Literatura: VOJTAL, Petr: PhDr. Tomáš Niesner. Sborník bruntálského muzea 2008. s. 84-87.

Niesner, Tomáš, 1958-