MARTIUS Ferdinand – stavitel

* 07. 07. 1811 Lipsko (Německo)
+ 29. 07. 1889 Kamenec (Polsko)

Působení : Slezsko, Itálie, Bílá Voda, Rychleby, Frankenštejn, Kamenec, Frývaldov (Jeseník)
Pozn.: práce na zámku Kamenec se mu stala smyslem života a v r. 1861 mu přinesla hodnost dvorského stavebního ředitele. Zúčastňoval se architektonických soutěží a získával v nich ceny, ale jeho projekty se převážně nedočkaly realizace. Pro svou mecenášku královnu Mariannu Oranžsko-nasavskou přestavěl zámeček v Bílé Vodě.  Dohlížel na stavbu evangelického kostela ve Frývaldově (1885)
Literatura: Jesenicko, Vlastivědný sborník, 2001, sv. 2, s. 44-45. Drobnosti.