MARKALOUSOVÁ Milada – prozaička; režisérka;

* 25. 05. 1938 Pelhřimov, okr. Pelhřimov
+ 10. 05. 1975 Praha
Oblast působení:  Jesenicko
Pozn.: dramaturgyně a režisérka v Čs. rozhlase v Praze
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 7. Ostrava 1996; Málková, I. – Urbanová, S.: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). Olomouc 2001;              Markalousová, Milada, 1938-1975