Macourkoviny

Místo: Městská knihovna Bruntál-odd. pro mládež
Datum: 2013-02-18
Od: 09:00
Popis: Beseda pro 3.tř. ZŠ. Zúčastnilo se 14 žáků 1. ZŠ.