Lovci perel

Městská knihovna Bruntál se připojuje k projektu  „Lovci perel“. Tato aktivita je výsledkem spolupráce Knihovny města Hradce Králové, KDK SKIP 08 a Univerzity Hradec Králové v rámci projektu Littera.

Tato celoroční hra začala v měsíci říjnu a bude pokračovat až do června 2013, kdy bude ukončena. Poté budou vyhodnoceni nejlepší lovci perel ze všech zúčastněných knihoven a zároveň i

knihovny s největším počtem přečtených perlorodek. Odměnou všem dětem je hlavně

skutečný sběr perel a přečtení spousty krásných knih.

Zveme naše dětské čtenáře k zapojení se také do této aktivity. Podrobnější informace získáte u knihovnic dětského oddělení.     Lovci perel