Loutky a loutkařství

Místo: Městská knihovna Bruntál – oddělení pro mládež
Datum: 2015-04-29

Začátek: 9:00;  10:00
Popis: Beseda pro 3. třídy ZŠ.  Celkem se zúčastnilo 41 dětí.