LAUFFER Jan Emil – malíř

*  28. 06. 1837 Dvorce (Bruntál)
+ 31. 05. 1909 Praha
Pozn.: věnoval se malbě historických kompozic a náboženských výjevů; působil v Praze jako ředitel AVU
Povolání: pedagog
Literatura: Máša, O. – Andrle, P.: Kdo byl kdo v zemi berounské. Moravský Beroun 2001; Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. 1 (13). Ostrava 2000; ANDERLE, Petr. Emil Laufer ze Dvorců (1). Bruntálský a krnovský deník. 2006, roč. 6, č. 228 (20060930), s. 6. Významní muži a ženy Nízkého Jeseníku (81).  Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Praha: Academia, 2006. s. 453-454.

o něm          o něm 1