LANGER Tobiáš – malíř

*                 1679
+ 11. 10. 1755 Bruntál, okr. Bruntál.
Místa působení: Bruntál, okr. Bruntál;
Literatura: Indra, B.: Malíři a sochaři v Bruntále od poloviny 17. do poloviny 19. st. Opava 1985.;