KRUMHOLZ Ferdinand – malíř

* 07. 05.1810 Dvorce (Bruntál)
+11. 01.1878 Bern (Švýcarsko)

Působení: Portugalsko, Rakousko, Indie, Španělsko, Brazílie, Švýcarsko
Pozn.: Krumholz byl nejen vynikajícím portrétistou, ale také kopistou a krajinářem. Již za svého života byl vyhledávaným a světově proslulým.                       Literatura:FAJKOŠ, Dušan. Kapitoly z historie Moravy a Slezska. [Havířov]: JAVOR Morava, 2012. s. 172-175. ISBN 978-80-260-3433-9.;  ANDERLE, Petr, MÁŠA, Oldřich. Ferdinand Krumholz, malíř ze Dvorců. Bruntálský a krnovský deník.  2005, (20050604), s. 6. Významní muži a ženy Nízkého Jeseníku (13). ANDERLE, Petr. Renesanční Evropan Máša, oddaný služebník církve (2). Bruntálský a krnovský deník. 2007, č. 59 (20070310), s. 4. Významní muži a ženy Nízkého Jeseníku (103). SCHENKOVÁ, Marie. Pohlednice z našeho kraje : Madona ze Dvorců. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 1993, roč. 19, č. 2, s. 48.  Krumholz, Ferdinand, 1810-1878