KOŠÚTEK Martin – kulturně-osvětový pracovník

* 26. 08. 1948 Opava, okr. Opava
+ 08. 02. 1990 Ostrava, okr. Ostrava.
Místa působení: Krnov, okr. Bruntál; Havířov, okr. Karviná;
Pozn.: organizoval kulturní dění v Krnově – podílel se na práci filmového klubu, městské osvětové besedy, archeologické společnosti, Socialistické akademie; zasedal v redakčních radách Zpravodaje města Krnova a Sborníku Okresního vlastivědného muzea v Bruntále
Povolání:  pedagog
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 9. Ostrava 1997; Martinek, L.: Hledání kořenů. Regionální literatura Krnovska a její představitelé. 2. Opava – Krnov 2009.

Košútek, Martin, 1948-1990