Knihovna zavřená? – Je tu stále Kniha na cesty!

Vážení čtenáři,

i v době uzavření naší knihovny můžete využít kromě bohatého množství elektronických zdrojů na internetu také možnosti zisku běžných knížek. Na nádraží v Bruntále stále pravidelně doplňujeme knížky do regálu v rámci projektu Kniha do vlaku! Připomínáme tak alespoň ještě jednu z možností, jak se dostat k nějakým knížkám, když je naše knihovna v současnosti uzavřena.